Edunvalvonta

Luottamusmiehet - Oulun yliopisto

Pääluottamusmies (Varapääluottamusmies)
Timo Kokkonen, TEK (Hannu Heikkinen, OAJ)
Annamari Markkola, TTL (Pirkko Viitala, TTL)
 

Teknillistieteellisten alojen luottamusmiehet 2019-2020
Juha Ahola, TEK (Konsta Karioja, TEK)

Oulun yliopiston kaikki luottamusmiehet vuonna 2019

YT-neuvoston kokoonpano 1.1.2019-31.12.2021

YT-neuvosto toimii yliopistotasoisena yhteistoimintaelimenä. YT-neuvoston tehtäviin kuuluu seurata yhteistoiminnan toteutumista yliopistossa ja käsitellä koko yliopistoa tai sen henkilöstöä laajasti koskevia asioita.

Työnantajan edustajat:

hallintojohtaja Essi Kiuru (varalla Marika Ylikauma)
talousjohtaja Pekka Riuttanen (varalla Satu Löppönen)
henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen (varalla Tanja Mikkonen)

Henkilöstöjärjestöjen edustajat

JUKO

yliopisto-opettaja Timo Kokkonen (varalla Hannu Heikkinen)
yliopistotutkija Annamari Markkola (varalla Pirkko Viitala)

OYHY

huoltoinsinööri Raimo Tervola (varalla Jari Ylönen)
opintoasiainsihteeri Jaana Lehtosaari (varalla Eila Viinikainen)

JHL

opintoasiainsihteeri Vaili Jämsä-Uusitalo (varalla Helena Karjalainen)
yliteknikko Matti Polojärvi (varalla Aira Erkkilä)

YT-neuvoston
puheenjohtaja
Essi Kiuru    
sihteeri Tanja Mikkonen

Yliopiston työehtosopimus

Tähän osioon on koottu yliopistojen työehtosopimuksiin liittyviä asiakirjoja, soveltamisohjeita ja tarkentavia selvityksiä.

Voimassa olevat TES-asiakirjat:

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020 (sis. palkkausjärjestelmän uudistamisen).

General collective agreement for universities 1 February 2018 to 31 March 2020

Oulun yliopiston tiedote työehtosopimuksen muutoksista  (Voimassa 1.2.2018-31.3.2020)

Vanhemmat TES-asiakirjat:

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 1.2.2017 - 31.1.2018

Yhdistyksen tekemiä toimenpiteitä jäsenistön edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä lisätään informaatiota tärkeistä jäsenistöä koskettavista asioista.

Kannanottoja:

JUKOn ohjeita 18.9.2015 mielenilmaukseen liittyen

Kannanotto opetus- ja tutkimushenkilöstön työajasta (25.1.2010)

Lausunto Oulun yliopiston johtosäännöstä (25.5.2009)

Kannanotto tutkijoiden työaikasopimuksesta (20.2.2009)